KRD

Blog

Obowiązek informacyjny Administratora danych zgodny z RODO

Obowiązek informacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na administratora, który wprost został wskazany w RODO. Komu należy przekazać informację o przetwarzaniu? Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, musi zostać poinformowana o fakcie prowadzenia tego przetwarzania, a także o jego celach. Administrator powinien podać także wszelkie inne informacje, niezbędne…

Czytaj dalej