Szkolenia zewnętrzne – przy współpracy z ośrodkami szkoleniowymi

Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne – dedykowane dla firm / urzędów

Szkolenia wewnętrzne – dedykowane dla konkretnych przedsiębiorców, poprzedzone analizą dokumentacji i zjawisk RODO (każdorazowo napisane pod konkretnego Zleceniodawcę) Dojazd na terenie całego kraju, faktura VAT

Tematy szkoleń: RODO w: HR, IT, marketingu i sprzedaży, dla Inspektorów Ochrony Danych, od podstaw, dokumentacja, RODO a przepisy sektorowe, analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania, w oświacie, w medycynie i inne