Polityka prywatności

1. Kim jestem, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Damian Dziuba, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Damian Dziuba Consulting z siedzibą w (88-342) Szydłówko 12 wpisany pod numerem REGON: 302446038 oraz posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 894 282 08 36; jest administratorem danych osobowych. Co to oznacza? Oznacza, że decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które zbiera, przechowuje, przesyła, itp. w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Twoje dane będą przetwarzane w związku z:

 • Zawartymi umowami lub działaniami prowadzącymi do ich zawarcia – pomiędzy Tobą, a mną np. przeprowadzenia szkolenia, audytu, zakupu dokumentacji. Takie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej rozporządzenie to będę nazywać RODO. Co to oznacza? Jeżeli wyślesz e-maila z zapytaniem o ofertę, prześlesz informację przez aplikację Messenger na platformie Facebook – kontaktując się za pośrednictwem administrowanego przez mnie fanpage: RODOexpert taką formę kontaktu będę traktować, jako dobrowolne działanie z Twojej strony związane z chęcią nawiązania współpracy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli Twoje dane będę przetwarzać ze względu na ciążące na mnie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Co to oznacza? Jeżeli nawiązaliśmy umowę współpracy, zakupiłaś/zakupiłeś dokumentację, itp. została wystawiona faktura VAT, oznacza to, że na podstawie np. przepisów o podatku dochodowym, prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ustawy o podatku VAT będę zobowiązany do archiwizowania dokumentów (np. faktury).
 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli będę przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Kiedy i w jakim zakresie poproszę Cię o zgodę? O zgodę poproszę Cię w przypadku, gdy będziesz chciała/chciał otrzymywać newsletter. Poproszę Cię o wyrażanie zgody również na podstawie art. 172 prawa telekomunikacyjnego oraz na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli się nie zgodzisz, to nie będę mógł wysłać do Ciebie informacji o RODO, naszych usługach, promocjach, itp. Pamiętaj, że zgodę zawsze możesz wycofać! Jak? Wystarczy, że w przesłanej wiadomości „klikniesz” wypisz się/wypisz mnie lub gdy napiszesz do mnie na adres e-mail: damian@rodokontrola.pl informację, w której poinformujesz o wycofaniu swojej zgody na przesyłanie newsletter. Pamiętaj też, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jak mam to rozumieć? Jeżeli wycofasz zgodę to nie możesz mieć roszczeń związanych z przesyłaniem informacji newsletter przed dniem wycofania zgody. Jeżeli jest to dla Ciebie nadal niejasne, możesz się ze mną skontaktować – dane kontaktowe: https://www.rodokontrola.pl/kontakt/
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli przetwarzać będę Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu. Jakiego i co to oznacza? Oznacza to, że np. w przypadku dochodzenia roszczeń będę przetwarzać (czyli archiwizować) dokumentację (zawierającą Twoje dane osobowe) dłużej ze względu na toczące się postępowanie, na tej samej podstawie będę przetwarzać Twoje dane osobowe, jako administrator fanpage: RODOexpert na platformie Facebook. Na tej samej podstawie prawnej mogę udostępniać Twoje dane innym podmiotom. Jakim? Przeczytaj poniżej.

Jak długo będę przetwarzać Twoje dane? Jeżeli nawiązaliśmy współpracę, oznacza to, że musiałem wystawić fakturę VAT, zgodnie z powyżej wskazanymi podstawami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Twoje dane będę przetwarzać przez pięć lat. Jeżeli jednak będziemy mieć względem siebie roszczenia wówczas okres ten będzie odpowiednio wydłużony na podstawie obowiązujących przepisów. Jeżeli zapisałaś/zapisałeś się do newsletter wówczas Twoje dane (adres e-mail, nr IP) będę przetwarzać do chwili, kiedy nie wycofasz swojej zgody. A co w przypadku, gdy nie nawiązaliśmy współpracy, a przesyłaliśmy do siebie wiadomości e-mail zawierające Twoje dane (np. imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę stanowiska pracy z nazwą firmy, w której pracujesz)? W takiej sytuacji Twoje dane zostaną usunięte w terminie do 3 miesięcy od dnia ostatniej przesłanej wiadomości. Podobnie w przypadku prowadzonych rozmów za pośrednictwem aplikacji Messenger na platformie Facebook (fanpage: RODOexpert).

2. Kto będzie miał dostęp do twoich danych? Czy będą one przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy? Czy jestem profilowany?

Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez mnie, działające na podstawie wydanego przeze mnie polecenia. Zasada ta nie będzie dotyczyć, np. urzędów, które będą kontrolować moją działalność, np. w toku kontroli skarbowej, wówczas sprawdzając np. faktury będę mieć dostęp do Twoich danych. Kto zatem ma do nich dostęp? Jakie są to podmioty/osoby?

 • Zapisując się do newsletteru dostęp do Twoich danych będzie mieć firma FreshMail Sp. z.o.o. z siedzibą przy alei 29 Listopada 155c, 31-406 w Krakowie na podstawie zawartej ze mną umowy powierzenia. Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych powierzonych FreshMail znajdziesz na stronie: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/ oraz: https://freshmail.pl/rodo/freshmail-gotowy-na-rodo
 • Banki i ich partnerzy przy dokonywaniu zapłaty za usługi
 • Organy państwa, w związku z realizacją obowiązujących przepisów (np. Urząd Skarbowy) lub w związku z prowadzonym postępowaniem
 • Podmiotom z którym zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. na podstawie art. 28 RODO), takie jak: podmioty świadczące nam usługi informatyczne, usługi hostingowe, kurierzy, firmy konsultingowe
 • Podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych
 • Facebook – jeżeli za pośrednictwem tej platformy i aplikacji Messenger kontaktujesz się z nami – wówczas Facebook będzie również administratorem Twoich danych

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (czyli do państw trzecich i organizacji międzynarodowych), są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale przetwarzanie to nie wpływa na podejmowanie decyzji które mogłyby wpłynąć negatywnie na Ciebie. Nie używany przy profilowaniu najnowszych technologii, które zagrażałyby twoim prawom i wolnościom. Jeżeli w przyszłości przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe poza obszarem EOG odbywać się to będzie na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul ochrony danych osobowych, o czym Cię poinformujemy odpowiednio w kolejnej aktualizacji niniejszej Polityki prywatności.

3. Czy muszę podawać swoje dane osobowe?

Jeżeli mamy nawiązać odpłatną współpracę, wówczas musisz podać swoje dane osobowe w celu wystawienia faktury VAT (dotyczy to przede wszystkich osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, bowiem osoby te podlegają przepisom o ochronie danych osobowych, czyli RODO) Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter również musisz podać nam swój adres e-mail. Nie mając tych danych nie będziemy mogli wysłać do Ciebie wiadomości, czy podpisać umowy. Pamiętaj, zawsze gdy Cię poproszę o Twoje dane oznaczać to będzie, że ich potrzebuję (w tym zakresie jest to konieczne). Nie poproszę Ciebie o podanie szerszego zakresu Twoich danych, niż ten, który jest mi niezbędny do realizacji celu. Jeżeli nie podasz sowich danych, np. podpisania umowy, wówczas nie będę mógł jej podpisać, jeżeli nie podasz adres e-mail do newsletter, wówczas nie będę mógł jego wysłać.

4. Jakie mam prawa wynikające z RODO dotyczące moich danych?

 • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także, z zastrzeżeniem włączeń i warunków wskazanych w artykułach 17 – 21 RODO,
 • usunięcia danych („bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych (art. 19 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO)
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na fakt przetwarzania danych osobowych dokonanych zgodnie z prawem przed cofnięciem zgody. By wycofać zgodę (na newsletter) napisz proszę e-maila: rodokontrola@rodokontrola.pl
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, na adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony / Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; tel.: 22-860 70 86

5. Nie wszystko jest dla mnie jasne i zrozumiałe. Co mam zrobić?

Jeżeli masz jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych napisz e-maila: rodokontrola@rodokontrola.pl Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.

6. Czy coś jeszcze musze wiedzieć na temat moich danych osobowych przetwarzanych przez Damian Dziuba Consulting?

Oczywiście! Zapoznaj się z polityką tzw. ciasteczek – czyli plików cookies (poniżej). Dodatkowo pamiętaj, że polityka może się zmieniać ze względu, np. na nowych odbiorców danych, zmiany w przepisach, itp. Zachęcam do jej śledzenia.

Uwaga! Jako administrator prowadzonego fanpage: RODOexpert zastrzegam sobie prawo do usuwania komentarzy, które uznam za niewłaściwe. Mogę również zablokować autora takich wpisów, tak by w przyszłości nie miał dostępu do wyświetlanych informacji na fanpage. Działania, jakie mogę jeszcze wykonywać na platformie Facebook, a dotyczące Twoich danych osobowych to zapraszać do polubienia strony lub wzięcia udziału.

Dokładam wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne, systematycznie analizuję możliwe zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na ich bezpieczeństwo, stosując część zabezpieczeń o których mowa w art. 32 RODO. Zawsze proszę o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji usług, nie zależy mi na posiadaniu szerszych informacji na Twój temat, niż jest to konieczne do zawarcia umowy. Stosuję zasadę, w myśl której „Chronię Twoje dane, tak jak chciałbym żebyś Ty chronił/chroniła moje”.

7. Pliki cookies

Co to są pliki cookies? Dlaczego te informacje są dla mnie ważne?

Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe z informacjami zapisywanymi na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas wyświetlania przez niego strony www.rodokontrola.pl przez serwer firmy: H88 S.A. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Polska. Strona internetowa www.rodokontrola.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies („ciasteczkach”). Z każdym kliknięciem przez użytkownika na link na stronie www.rodokontrola.pl plik cookie odsyłany jest na serwer firmy H88 S.A. W trakcie tego kliknięcia możliwe jest odczytanie informacji zawartych w pliku cookie przez mechanizmy serwera www.rodokontrola.pl Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej www.rodokontrola.pl do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zawierają informacje statystyczne (np. liczba wizyt użytkownika na stronie) i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika – mają charakter w pełni anonimowy i nie pozwalają na zbieranie danych osobowych i poufnych informacji z urządzenia użytkownika.

Czy mogę usunąć te pliki z mojego urządzenia?

Przeglądarka internetowa automatycznie usuwa pliki cookies, dla których upłynął termin ważności. Możesz również samodzielnie usunąć pliki cookies w dowolnym momencie. Jak? Jeżeli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, skorzystaj z poniższych instrukcji:

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki. Pamiętaj, że pliki sesyjne usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możesz w opcjach przeglądarki zablokować przyjmowanie plików cookies ze strony www.rodokontrola.pl. Stosowanie ograniczeń takich jak zablokowanie plików cookies może jednak doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony www.rodokontrola.pl

Jakie są to pliki?

 • Cookies sesji – są one niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym – do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z zawartych w niej funkcjonalności. Mają one na celu identyfikację danej sesji (czyli dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie
 • Inne cookies (podmiotów zewnętrznych) – umożliwiają firmom zewnętrznym analizę takich danych jak: liczba odwiedzin, zachowanie użytkowników na stronach internetowych, rodzaj przeglądarek i urządzeń elektronicznych, informacje z plików typu „pixel” czy inne dane behawioralne (np. Twoja lokalizacja). Celem gromadzenia i przetwarzania tego rodzaju plików cookies jest zebranie informacji na temat profilu osób odwiedzających stronę: www.urlopzniemiec.pl , ich zachowań oraz preferencji i zainteresowań poszczególnymi produktami. Umożliwiają one wyświetlanie reklam i ofert marketingowych oraz analizę informacji na temat zainteresowania użytkownika wyświetlonymi materiałami. Firmy, które świadczą usługi analityczne dla DDC Damian Dziuba Consulting , to między innymi: Facebook i Google.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu: rodokontrola@rodokontrola.pl

Aktualizacja, 12 luty 2018 roku
Damian Dziuba