KRD
All Posts By

borbis

Publikacja naszego autorstwa już w sprzedaży!

Miło nam Państwa poinformować, iż publikacja naszego autorstwa jest już w sprzedaży – zachęcamy do zakupu. Poradnik jest dedykowany wszystkim podmiotom zatrudniającym pracowników lub współpracujących ze zleceniobiorcami. Dodatkowo jako jedyna pozycja na rynku zawiera szerokie omówienie zasad współpracy ze związkami zawodowymi. W poradniku zamieściliśmy także szereg praktycznej dokumentacji zgodnej z…

Czytaj dalej

Jak zgodnie z RODO przeprowadzić Assessment Center?

Assessment Center, jako metoda stosowana w procesie rekrutacji pozwala na zbieranie dodatkowych informacji na temat kandydatów do pracy. Informacje te stanowią dane osobowe, zgodnie z ich definicją art. 4 pkt 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Poniżej…

Czytaj dalej

Kosztowne nieprzestrzeganie zasady przejrzystości

O zasadach dotyczących przetwarzania danych osobowych wynikających z art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku zostało napisanych wiele wyjaśnień, czy wskazówek. Na ogół skupiających się, za zasadzie minimalizacji danych, ograniczonego przechowywania, czy poufności. Zapewne większość administratorów zrozumiała już konieczność ich stosowania. Zasada…

Czytaj dalej

Obowiązek informacyjny Administratora danych zgodny z RODO

Obowiązek informacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków nałożonych na administratora, który wprost został wskazany w RODO. Komu należy przekazać informację o przetwarzaniu? Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, musi zostać poinformowana o fakcie prowadzenia tego przetwarzania, a także o jego celach. Administrator powinien podać także wszelkie inne informacje, niezbędne…

Czytaj dalej