Pakiet nr 2

800,00  netto (984,00  brutto)

ponad 52 dokumentów, ponad 140 stron
Dla działalności gospodarczych i spółek: zatrudniających pracowników, bez sklepu internetowego, posiadających stronę www, bez monitoringu w siedzibie firmy, np. dla firm produkcyjnych, usługowych.
W cenie 45 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka
Kategoria:

Niniejszy zbiór dokumentów jest właściwy dla podmiotów prywatnych, które:

 • Zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców,
 • Korzystają z usług innych firm lub sami świadczą usługi dla innych podmiotów (podwykonawcy),
 • Prowadzą stronę internetową,
 • Przesyłają oferty handlowe i/lub marketingowe poprzez Newsletter,
 • Udostępniają dane innym podmiotom

Ale:

 • nie są podmiotami administracji publicznej,
 • nie prowadzą sprzedaży online,
 • nie prowadzą monitoringu (firmy ani pracowników),
 • nie organizują konkursów na fanpage,
 • nie są współadministratorami danych osobowych,
 • nie przekazują danych do państw trzecich

Zawartość pakietu nr 2:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Procedura szacowania ryzyka
 • Procedura postępowania z ryzykiem
 • Procedura wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
 • Procedura konserwacji i serwisowania urządzeń
 • Procedura postępowania z zewnętrznymi nośnikami informacji
 • Procedura użytkowania telefonów służbowych
 • Procedura archiwizowania oraz usuwania dokumentów zawierających dane osobowe
 • Procedura ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
 • Procedura nadawania haseł
 • Zasady wspierające ochronę danych osobowych:
  • Zasada „czystego biurka”
  • Zasada „czystej tablicy”
  • Zasada „czystego ekranu”
  • Zasada „czystych drukarek”
  • Zasada „czystego kosza”
  • Zasada „odpowiedzialności za zasoby”
  • Zasada „zamkniętego pomieszczenia”
 • Polityka kluczy
 • Polityka prywatności
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Polityka cookies
 • Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla newsletter’a
 • Klauzula informacyjna dla Klientów
 • Klauzula informacyjna dla osób składających aplikację poza procesem rekrutacji
 • Klauzula informacyjna dla współpracowników
 • Zasady codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy windykacyjne
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy logistyczne
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – wzór
 • Procedura prowadzenia rejestru umów powierzenia
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
 • Procedura udostępniania danych osobowych
 • Procedura wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • Polecenie i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorcy
 • Umocowanie prawne dla personelu sprzątającego dostępu do stref przetwarzania danych osobowych
 • Karta obiegowa
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzania wizerunku pracownika
 • Procedura realizacji praw osób, których dane są przetwarzane
 • Rejestr żądań podmiotów danych
 • Potwierdzenie usunięcia danych osobowych w związku z wycofaniem zgody na ich przetwarzanie
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administrator
 • Wniosek o usuniecie danych osobowych
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku o usunięcia danych przez Administratora
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku o usunięcie danych przez Administratora
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Informacja dot. uchylenia /zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania