Pakiet nr 1

400,00  netto (492,00  brutto)

36 dokumentów, ponad 75 stron
Odpowiedni dla działalności gospodarczych, niezatrudniających pracowników, bez strony www, oferujących usługi lub produkty dla klientów indywidualnych, np. dla warsztatu samochodowego, salonu fryzjerskiego, architekta, doradcy kredytowego, itp.
W cenie 30 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka
Kategoria:

Niniejszy zbiór dokumentów jest właściwy dla podmiotów prywatnych, które:

 • Zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców,
 • Korzystają z usług innych firm lub sami świadczą usługi dla innych podmiotów (podwykonawcy),
 • Prowadzą stronę internetową,
 • Przesyłają oferty handlowe i/lub marketingowe poprzez Newsletter,
 • Udostępniają dane innym podmiotom

Ale:

 • nie są podmiotami administracji publicznej,
 • nie prowadzą sprzedaży online,
 • nie prowadzą monitoringu (firmy ani pracowników),
 • nie organizują konkursów na fanpage,
 • nie są współadministratorami danych osobowych,
 • nie przekazują danych do państw trzecich

Zawartość pakietu nr 1:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Jakościowa procedura szacowania ryzyka
 • Procedura wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
 • Procedura ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
 • Procedura nadawania haseł
 • Zbiór zasad wspierających ochronę danych osobowych
 • Polityka kluczy
 • Zasady codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla Klientów Administratora
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Procedura prowadzenia Rejestru umów powierzenia
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia rejestru naruszeń
 • Procedura udostępniania danych osobowych i prowadzenia ich rejestru
 • Procedura wydawania upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz ich rejestracji
 • Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika
 • Wzór odpowiedzi administratora na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do usunięcia danych
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku o usunięcia danych przez Administratora
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku o usunięcie danych przez Administrator
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Informacja dot. uchylenia /zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych