Pakiet dla trenerów personalnych i rozwoju osobistego

700,00  netto (861,00  brutto)

ponad 40 dokumentów (blisko 100 stron) praktycznej dokumentacji
Pakiet przygotowany z myślą o osobach prowadzących działalność gospodarczą związaną z rozwojem osobistym, psychologów, couch’ów.
W cenie 45 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka

Zawartość pakietu:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Jakościowa procedura szacowania ryzyka
 • Procedura wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych
 • Procedura ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem
 • Procedura nadawania haseł
 • Zbiór zasad wspierających ochronę danych osobowych
 • Polityka kluczy
 • 10 podstawowych zasad codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla Klientów Administratora
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych – wzór
 • Procedura prowadzenia Rejestru umów powierzenia
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia rejestru naruszeń
 • Procedura udostępniania danych osobowych i prowadzenia ich rejestru
 • Procedura wydawania upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz ich rejestracji
 • Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Wzór odpowiedzi administratora na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do usunięcia danych
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku o usunięcia danych przez Administratora
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku o usunięcie danych przez Administratora
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania
 • Informacja dot. uchylenia /zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Analiza zasadności wyznaczania Inspektora Ochrony Danych
 • Procedura archiwizacji oraz usuwania dokumentów zawierających dane osobowe
 • Polityka prywatności na www
 • Polityka cookies
 • Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla newsletter’a