Pakiet dla branży beauty

1.000,00  netto (1.230,00  brutto)

ponad 60 dokumentów (około 140 stron) praktycznej dokumentacji
Pakiet przeznaczony dla podmiotów działających w szeroko rozumianej branży beauty, takich jak gabinety kosmetyczne, gabinety SPA, fryzjerstwo, makijaż permanentny, gabinety masażu, studia z zabiegami i ćwiczeniami na ciało. Zawiera niezbędną dokumentację wzorów z instruktażem ich zastosowania oraz materiałami szkoleniowymi dla personelu w zakresie ochrony danych osobowych.
W cenie 60 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka

Zawartość pakietu:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Zbiór zasad wspierających ochronę danych osobowych
 • 10 podstawowych zasad codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Procedura szacowania ryzyka,
 • Dokumentacja potwierdzająca wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa z ich spisem,
 • Procedura postępowania z ryzykiem
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia rejestru naruszeń,
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla Klientów Administratora,
 • Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych – do ogłoszenia o pracę,
 • Klauzula informacyjna dla osób składających aplikację poza procesem rekrutacji,
 • Klauzula informacyjna dla pracowników,
 • Klauzula informacyjna dla współpracowników,
 • Klauzula informacyjna w konkursach,
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu terenu firmy,
 • Informacyjna o monitoringu w miejscu pracy (dla pracowników)
 • Wzór zgody Klienta na przetwarzanie danych szczególnych kategorii
 • Analiza zasadności wyznaczania Inspektora Ochrony Danych,
 • Dokument wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych,
 • Dowód niezależności IOD
 • Instrukcja zarządzania systemami IT, zawierająca:
  • instrukcję wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych,
  • instrukcję ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
  • instrukcję nadawania haseł,
  • instrukcję logowania do systemów IT oraz korzystania ze służbowej poczty elektronicznej,
  • instrukcję konserwacji i serwisowania urządzeń,
  • instrukcję postępowania z zewnętrznymi nośnikami informacji
 • Polityka kluczy
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – wzór,
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych – wzór,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy handlowo – marketingowe na przykładzie przesyłania Newsletter’ a,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy kadrowe, na przykładzie administracji kadrowej,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy księgowe, na przykładzie dokumentacji księgowej,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – na przykładzie ewidencji przeprowadzonych zabiegów, z przetwarzaniem danych wrażliwych
 • Procedura prowadzenia Rejestru umów powierzenia,
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór,
 • Procedura udostępniania danych osobowych i prowadzenia ich rejestru,
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe,
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe
 • Procedura wydawania upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz ich rejestracji,
 • Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych,
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorcy,
 • Dokument uchylenia upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych osobowych,
 • Umocowanie prawne dla personelu sprzątającego dostępu do stref przetwarzania danych osobowych,
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika,
 • Wniosek o dostęp / zmianę / odebranie dostępu do zasobów
 • Procedura realizacji praw podmiotów danych,
 • Rejestr żądań podmiotów danych,
 • Wzór odpowiedzi administratora na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii,
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi,
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do usunięcia danych,
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku o usunięcia danych przez Administratora,
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe,
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku o usunięcie danych przez Administratora,
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych,
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych,
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania,
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania,
 • Informacja dot. uchylenia /zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych,
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania
 • Procedura archiwizowania i usuwania dokumentów
 • Polityka prywatności na stronę www,
 • Polityka cookies,
 • Wzór obowiązku informacyjnego do formularza kontaktowego na www
 • Wzór obowiązku informacyjnego do Newsletter’a
 • Szkolenie: Podstawy ochrony danych osobowych – prezentacja
 • Test określający poziom wiedzy nt. ochrony danych osobowych