Pakiet dla biur rachunkowych

1.200,00  netto (1.476,00  brutto)

ponad 70 dokumentów (około 170 stron) praktycznej dokumentacji
Pakiet przeznaczony dla biur księgowych i rachunkowych. Zawiera niezbędną dokumentację wzorów z instruktażem ich zastosowania oraz materiałami szkoleniowymi dla personelu w zakresie ochrony danych osobowych.
W cenie 60 minut bezpłatnej konsultacji telefonicznej z ekspertem.
Zawiera: politykę ochrony danych osobowych, jakościową procedurę szacowania ryzyka

Zawartość pakietu:

 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Zbiór zasad wspierających ochronę danych osobowych
 • 10 podstawowych zasad codziennej pracy z danymi osobowymi
 • Analiza zasadności wyznaczania Inspektora Ochrony Danych,
 • Dokument wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych,
 • Dowód niezależności IOD
 • Procedura szacowania ryzyka, na podstawie normy ISO: 27001,
 • Dokumentacja potwierdzająca wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa z ich spisem,
 • Procedura postępowania z ryzykiem,
 • Procedura prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • Dokument uzasadniający niewykonanie oceny skutków dla ochrony danych
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenia rejestru naruszeń,
 • Dokument zawiadomienia osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych,
 • Dokument uzasadniający dlaczego nie zawiadomiono osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
 • Wzór obowiązku informacyjnego dla Klientów Administratora,
 • Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych – do ogłoszenia o pracę,
 • Klauzula informacyjna dla osób składających aplikację poza procesem rekrutacji,
 • Klauzula informacyjna dla pracowników,
 • Klauzula informacyjna dla współpracowników,
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu terenu firmy,
 • Klauzula informacyjna dla monitoringu w celu kontroli procesów produkcyjnych i zachowania tajemnicy,
 • Informacyjna o monitoringu w miejscu pracy (dla pracowników),
 • Klauzula informacyjna dla nagrań głosowych
 • Procedura dostępu do nagrań systemu monitoringu
 • Procedura wykonywania i odtwarzania kopii zapasowych,
 • Procedura ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem,
 • Procedura nadawania haseł,
 • Procedura logowania do systemów IT oraz korzystania ze służbowej poczty elektronicznej,
 • Procedura konserwacji i serwisowania urządzeń,
 • Procedura postępowania z zewnętrznymi nośnikami informacji,
 • Procedura użytkowania telefonów służbowych,
 • Procedura użytkowania komputerów przenośnych
 • Polityka kluczy
 • Procedura prowadzenia i aktualizowania rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – wzór,
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych – wzór,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy windykacyjne,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – rozliczenia z pracownikami ,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy kadrowe, na przykładzie rekrutacji,
 • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy kadrowe, na przykładzie administracji kadrowej,Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy księgowe, na przykładzie dokumentacji księgowej, Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych – procesy handlowo – marketingowe na przykładzie przesyłania Newsletter’ a,
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania – na przykładzie usługi prowadzenia księgowości dla klientów
 • Procedura prowadzenia Rejestru umów powierzenia,
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wzór,
 • Procedura udostępniania danych osobowych i prowadzenia ich rejestru,
 • Informacja o sprostowaniu danych osobowych skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe,
 • Informacja o ograniczeniu przetwarzania skierowana do odbiorców, którym Administrator udostępnił dane osobowe,
 • Procedura wydawania upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz ich rejestracji,
 • Upoważnienie i polecenie do przetwarzania danych osobowych,
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Zleceniobiorcy,
 • Dokument uchylenia upoważnienia i polecenia do przetwarzania danych osobowych,
 • Procedura nadawania uprawnień do odwrócenia pseudonimizacji,
 • Umocowanie prawne dla personelu sprzątającego dostępu do stref przetwarzania danych osobowych,
 • Wniosek o przyznanie / zmianę / odebranie dostępu do systemów i procesów przetwarzania danych,
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika
 • Procedura realizacji praw podmiotów danych,
 • Rejestr żądań podmiotów danych,
 • Wzór odpowiedzi administratora na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o dostęp do danych oraz przekazanie ich kopii,
 • Wzór odpowiedzi na wniosek o przekazanie danych osobowych innemu administratorowi,
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do usunięcia danych,
 • Dokument potwierdzający realizację wniosku o usunięcia danych przez Administratora,
 • Informacja o usunięciu danych osobowych skierowana do odbiorców którym Administrator udostępnił dane osobowe,
 • Dokument uzasadniający niezrealizowanie wniosku o usunięcie danych przez Administratora,
 • Dokument umożliwiający realizację prawa do sprostowania danych,
 • Dokument potwierdzający realizację prawa do sprostowania danych,
 • Dokument umożliwiający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania,
 • Dokument potwierdzający realizację prawa żądania ograniczenia przetwarzania,
 • Informacja dot. uchylenia /zamiaru uchylenia ograniczenia przetwarzania danych,
 • Wzór zawiadomienia o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania
 • Procedura archiwizowania i usuwania dokumentów
 • Polityka prywatności,
 • Polityka cookies,
 • Wzór obowiązku informacyjnego do formularza kontaktowego na www,
 • Wzór obowiązku informacyjnego do Newsletter’a,
 • Szkolenie – prezentacja,
 • Test określający poziom wiedzy nt. ochrony danych osobowych